Image

Välkommen till Lumai

Lumai utvecklar mjukvara och utför uppdrag inom visualisering och informationshantering.

Vi kombinerar en djup förståelse för det vi gör med ett starkt hantverksmässigt engagemang.

» Läs mer

Image

booru WebCam 2.0

booru WebCam is a utility for web cameras. It allows you to publish images on the internet, archive images and more.

» Go to the download page

Image

Mammut

Lumai has released Mammut - a parser generator tool. Mammut has been used internally by Lumai and is now released under the GNU GPL.

» More