Image

Vi lever i en grafisk värld

Lumai utvecklar mjukvara och utför uppdrag inom visualisering och informationshantering. Vår målgrupp är företag i behov av resurser inom dessa områden. Vi kombinerar en djup förståelse för det vi gör med ett starkt hantverksmässigt engagemang.

Tveka inte att kontakta oss om du står inför en utmaning!

Lumais kompetensområden

Användargränssnitt

Lumais kännetecken är att skapa lättanvända användargränssnitt som ändå exponerar alla möjligheter från den underliggande arkitekturen. Vi kompromissar inte även om detta kan kräva utveckling av egna lösningar eller att lyfta in helt ny teknik. Vårt fokus ligger alltid på slutanvändaren snarare än tekniken, och vi har goda kontakter med forskare inom HCI/användbarhetsforskning.

Handdatorutveckling

Vi har mer än fem års erfarenhet av avancerad applikationsutveckling för Windows CE/PocketPC/Windows Mobile-baserade mobila enheter både på hög och låg nivå. I detta arbete har vi använt både Embedded Visual C++ och Embedded Visual Basic samt egenutvecklade verktyg och ramverk. Vi har ägnat en hel del tid åt att anpassa och utveckla HTML/Javascript-baserade applikationer för PocketPC i dess olika varianter. Även skräddarsydda synkroniseringslösningar finns på meritlistan.

Produktutveckling

Framtagning, paketering och support av programvaruprodukter är en naturlig del av vår verksamhet. Vårt produktsortiment kommer växa under det närmaste året, men är det så att du skulle sakna en viss produkt eller vill ha resurser för att utveckla egna, så ställer vi gärna upp.

Grafik och 3D-modellering

Vi har lång erfarenhet av både utveckling och design inom grafik och 3D. Vi åtar oss både enkla och avancerade modellerings- och animeringsarbeten. Utvecklingen kan t ex handla om att ta fram insticksprogram till befintliga modelleringsverktyg eller skriptning av animering. Kontakta oss om du vill ha arbetsprover eller veta mer.

Utbildning

Lumai har stor erfarenhet av utbildning inom objektorienterad utveckling, C++ och Java och väldokumenterad pedagogisk kompetens. Vi kan erbjuda skräddarsydda fördjupningskurser för de som önskar kompetensutveckling eller bara vill ha nya idéer till sin personliga verktygslåda.

Image