Image

Ajax - från tvättmedel till gränssnitt

Webgränssnitt kan i dagens läge göras visuellt oskiljbara från traditionella applikationer, vilka i sin tur lånar friskt med idéer från webben. Tekniker som Microsoft .NET Web Forms och framför allt rena browserbaserade webapplikationer som t ex Google Maps lovar mycket för framtiden. Vi tror att webgränssnitt i längden är den rätta vägen att gå (särskilt för administrativa system) på grund av de är enkla att utveckla, visuellt tilltalande och har en hög standardiseringsgrad, portabilitet och flexibilitet.

En mycket lovande teknik har fått namnet "Ajax" (asynchronous Javascript and XML). Själva namnförslaget verkar först ha lagts fram av företaget Adaptive Path i artikeln Ajax: A New Approach to Web Applications. Det nya i detta är enkelt beskrivet möjligheten för en websida att kunna ropa på en server och presentera resultatet interaktivt i samma sida, istället för att användaren ska vänta på att sidan ska laddas om och genereras på nytt av en webserver.

Som för alla andra nyheter finns det givetvis motståndare till detta. I detta fall förespråkar de "REST"-modellen, dvs den gamla varianten att skicka data till en webserver och få ett svar i form av en ny websida. Att vara praktisk och tillämpa den lösning som är mest lämpad för situationen är nog vägen att gå, snarare än att starta ett ställningskrig mellan "rätt" och "fel".

Ajax är bara ett steg närmare i en lång promenad mot framtidens användargränssnitt. Lumai ligger långt framme i denna utveckling och har arbetat mycket med Java/ECMA-script + DHTML, direkt användar/server-interaktion via XMLRPC, SOAP och native-applikationer med inbyggda browserkomponenter. Vi tror att dessa standardiserade, öppna lösningar som fungerar med en vanlig webbrowser kommer att få en större roll än proprietära, licensbaserade insticksprogram som t ex Macromedia Flash.

I dagsläget har Lumai flera produkter under utveckling med gränssnitt baserade på denna teknik och har tagit fram egna lösningar bland annat för serverinitierad kommunikation utan sessionshantering. Vi både följer och driver utvecklingen med stort intresse.

Kontakta gärna oss om du tror att dessa tekniker kan vara något för ditt företag!

Några länkar för den vetgirige

Ajax: A New Approach to Web Applications - Artikel från Adaptive Path Inc.

Could Ajax Wash Away 'Smart Clients'? - Artikel från Microsoft Watch

XMLHTTP linkdump - Mer än man vill veta om XMLHTTPRequest-objektet, grunden för Ajax (quirksmode.org)

JSolait - Ett kraftfullt Javascript-baserat framework

XMLRPC - En lättanvänd teknik för XML-baserad RPC-kommunikation

RestWiki - REST-filosofins högborg

JPSPAN [javascript:xmlhttprequest] - mer om XMLHttpRequest och länkar till demonstrationer av tekniken

Per Lindén, Lumai

2005-03-18

Image