Utveckling av mjukvara

System- och produktutveckling

Kravställning, arkitektur, och IT-infrastruktur och implementation — hela vägen fram till det färdiga resultatet.

Vi har erfarenhet från stora projekt med multinationella bolag och komplexa IT-miljöer till mindre produktutvecklingsprojekt. Vi är ofta med i alla delar av utvecklingsprocessen.

Kunskap

Vi strävar efter ständiga förbättringar och kommer kontinuerligt med lösnings- och förbättringsförslag.

Våra utvecklare är respekterade, och bidrar bl.a. återkommande till opensource community med olika förbättringar.

Vi får hela tiden goda vitsord från våra uppdragsgivare.

Accilitys kärnvärden är

  • Kvalitet
  • Ny kunskap
  • Hållbara lösningar